Thứ năm, 8/6/2017 | 16:30 GMT+7
|
Thứ năm, 8/6/2017 | 16:30 GMT+7

Vietjet sắp trả cổ tức và thưởng cổ phiếu 60%

Cổ đông sẽ nhận 20% cổ tức bằng tiền và 40% cổ phiếu thưởng, tổng cộng 60%.

Căn cứ kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính quý I, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa ra Nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017, tỷ lệ 20% bằng tiền. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức dự kiến trong tháng 7.Đồng thời, theo phương án phát hành đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và căn cứ báo cáo kiểm toán vốn quý I/2017 của KPMG, Vietjet sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông theo tỷ lệ 100:40 (100 cổ phiếu được thưởng 40 cổ phiếu mới).

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, dự kiến trong tháng 7, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng thời điểm với ngày chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt. Như vậy, cùng lúc cổ đông sẽ nhận 20% cổ tức bằng tiền và 40% cổ phiếu thưởng, tổng cộng 60%.polyad

Vietjet sẽ trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng cộng 60% cho các cổ đông.

Trước đó, ngày 10/5, Vietjet cũng vừa chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền cho năm 2016.

Như vậy sau đợt chia cổ phiếu thưởng 40%, các cổ đông Vietjet nhận cổ phiếu và tiền tỷ lệ 119% cho năm 2016, đồng thời bắt đầu nhận tạm ứng cổ tức của năm 2017.

Thanh Thư

 
 

ĐVT: tr.đ/lượng

Loại Mua Bán
SJC 36,350 36,430
Nhẫn tròn H.T.V 35,050 35,500

www.doji.vn tpb.vn

ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
USD 22,680 22,750
EUR 24,087 24,352
GBP 28,251 28,561
CNY 3,270 3,328
JPY 202 205
NOK 2,633 2,668
DKK 3,238 3,281
AUD 17,190 17,383
HKD 2,905 2,944
SGD 16,168 16,383
KRW 20 21
MYR 5,102 5,171
LAK 2 2
THB 653 670
NZD 15,797 16,007
CHF 22,530 22,830
CAD 16,935 17,160
SEK 2,532 2,565