Hội nhà thầu xây dựng Việt Nam quyết tâm cạnh tranh với nước ngoài

Hiệp hội đưa ra những phương án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Huy động USD trong dân bằng cách nào

Giới ngân hàng và các chuyên gia khuyến nghị nên tăng lãi suất huy động USD trở lại, thay vì mức 0% để huy động nguồn lực trong dân. 

'Kinh tế đòi hỏi tái cấu trúc truyền thông quảng cáo'

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tái cấu trúc truyền thông quảng cáo không chỉ là yêu cầu của ngành mà còn là đòi hỏi chung của kinh tế thế giới.