Sacombank lại thay đổi loạt nhân sự cấp cao

Một loạt nhân sự cấp cao của Sacombank chuyển sang từ Ngân hàng Phương Nam thôi giữ các chức vụ quan trọng tại nhà băng này. 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

VNPAY hợp tác cùng PayPal

Thỏa thuận hợp tác giúp khách hàng có tài khoản PayPal trên toàn cầu thanh toán trực tuyến các sản phẩm, dịch vụ tại Việt Nam một cách dễ dàng.