Sacombank hỗ trợ bà con Mù Cang Chải bị thiệt hại do lũ lụt

Trong hai ngày 19-20/8, đại diện ban lãnh đạo, công đoàn cơ sở Sacombank đã đến thăm và hỗ trợ người dân tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

ABBank tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự

Ngân hàng tuyển dụng chuyên viên khách hàng, trưởng bộ phận quản lý dòng tiền, trưởng phó phòng khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...