SHB dành hai tỷ đồng tri ân người có công với cách mạng

Số tiền của ngân hàng góp phần xây dựng 28 nhà tình nghĩa, 12 sổ tiết kiệm cho những người có công với cách mạng tại nhiều địa phương.

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30