Thứ hai, 8/5/2017 | 19:04 GMT+7
|
Thứ hai, 8/5/2017 | 19:04 GMT+7

Napas tổ chức hội nghị người lao động 2017

Hội nghị thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với điều kiện hiện tại của công ty.

Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) đã tổ chức thành công hội nghị người lao động năm 2017.

Hội nghị đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; tổng kết hoạt động công đoàn 2016, quý I và phương hướng 2017; thảo luận và thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với điều kiện hiện tại của công ty.

napas-to-chuc-hoi-nghi-nguoi-lao-dong-2017

Theo đó, kết thúc năm 2016, Napas đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh được giao; thực hiện tốt vai trò là trung tâm chuyển mạch, đầu mối kết nối với các tổ chức chuyển mạch quốc tế cho các ngân hàng.

Công ty xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật thống nhất để đảm bảo yêu cầu hạ tầng của trung gian thanh toán phục vụ các ngân hàng; đồng thời nghiên cứu và triển khai các dự án, sản phẩm dịch vụ mới, tiên tiến với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường.

Ngoài ra, công ty còn triển khai tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế trong thanh toán thẻ; tăng cường công tác quản trị rủi ro, áp dụng công nghệ tin học xây dựng, cải tiến các quy trình phục vụ cho nhiều hoạt động nghiệp vụ, nhằm nâng cao năng xuất lao động.

Bên cạnh công tác phát triển kinh doanh, công ty đã tích cực nghiên cứu, xây dựng và triển khai hai dự án trọng điểm quốc gia được Thống đốc giao, có tầm ảnh hưởng lớn đến thị trường gồm: xây dựng hệ thống thanh toán điện tử quốc gia và dự án xây dựng bộ tiêu chuẩn thẻ chip cho thẻ thanh toán nội địa.

Ban chấp hành Công đoàn công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích của công đoàn viên công ty; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn chăm sóc tốt đời sống vật chất và tinh thần cán bộ công nhân viên chức.

Các phong trào hoạt động xã hội, từ thiện đền ơn đáp nghĩa, hoạt động văn hóa thể thao được thường xuyên tổ chức và được sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể cán bộ nhân viên. Công ty còn tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và tạo nên tinh thần làm việc hăng say cho người lao động.

-1

Đại diện Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Napas đã đạt được trong năm 2016, cũng như những đóng góp quan trọng của công ty này đối với ngành ngân hàng Việt Nam.

Theo ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Napas - những thách thức, sức ép từ thị trường đối với từng mảng dịch vụ nhắc nhở người lao động phải luôn phát huy tính sáng tạo, thi đua, nỗ lực hoàn thành mục tiêu kinh doanh, nhiệm vụ chính trị, cũng như sự kỳ vọng của thị trường. Ông cho biết, sự thành công trong thời gian qua là kết quả của những nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm lớn của tập thể người lao động và sự chỉ đạo sát sao từ hội đồng quản trị, ban lãnh đạo công ty.

Bà Nguyễn Tú Anh - Tổng Giám đốc Napas - ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những thành tích mà tập thể cán bộ, viên chức và người lao động đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời ông đã phát động phong trào thi đua trong toàn công ty.

Hội nghị đã cùng nhau thực hiện đối thoại các vấn đề liên quan đến quyền lợi, chế độ của người lao động, đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, định hướng để phát triển với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh trong thời gian tới. 100% đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết hội nghị.

Tiến Dũng

 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30