Thứ tư, 5/4/2017 | 15:00 GMT+7
|
Thứ tư, 5/4/2017 | 15:00 GMT+7

SHB chung tay bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tại Nam Định

Ngân hàng là đơn vị đồng hành cùng sự kiện UNESCO công nhận tín ngưỡng thờ Mẫu là di sản văn hóa phi vật thể.

Lễ đón bằng UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại" vừa diễn ra tại Nam Định.

Ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB chia sẻ, tín ngưỡng thờ Mẫu được thực hành ở nhiều địa phương trên cả nước bởi các giá trị nhân văn cao đẹp. Đây không chỉ là một di sản cần phải được bảo tồn mà còn là nét văn hóa cần được các thế hệ gìn giữ, phát huy.

polyad

Ngân hàng SHB là đơn vị đồng hành cùng sự kiện văn hóa vừa diễn ra tại Nam Định.

Là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng, SHB luôn quan tâm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, sự thịnh vượng chung của đất nước.

Trong đó, ngân hàng luôn ủng hộ việc gìn giữ các di sản văn hóa của dân tộc. Đó là lý do SHB đồng hành cùng sự kiện UNESCO ghi danh “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt là di sản văn hóa phi vật thể" như cam kết chung tay bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Thanh Thư

 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
Vietcapital Bank 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

Thà đánh giày còn hơn làm nhân viên ngân hàng

Sự khác nhau giữa người đánh giày và một nhân viên ngân hàng được nhà báo Lucy Kellaway của Financial Times mô tả lại cho thấy thành công trong công việc chính là cách mỗi người cảm nhận nó.

Thế giới đang tiến đến không tiền mặt

Hơn một phần ba người Mỹ và châu Âu cho biết sẵn sàng bỏ tiền mặt để chuyển sang các dạng thanh toán điện tử nếu có thể.