Thứ sáu, 19/5/2017 | 22:05 GMT+7
|
Thứ sáu, 19/5/2017 | 22:05 GMT+7

Lợi nhuận Maritime Bank gấp 2,8 lần

Tổng lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng trong năm 2016 bằng 2,8 lần so với năm 2015, đạt 1.907 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MaritimeBank – MSB) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 26/5.

Báo cáo doanh thu năm 2016 của Maritime Bank cho thấy nhà băng đã hoàn thành việc chuyển đổi cơ cấu doanh thu, tập trung mạnh vào phát triển mảng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, cho vay khách hàng đạt 35.119 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước; tiền gửi khách hàng đạt 57.587 tỷ đồng, trong đó tiền gửi từ cá nhân chiếm 76%, tiền gửi trung dài hạn trên 12 tháng chiếm 43%.

Tiếp tục đà tăng trưởng sau khi thực hiện tái cơ cấu danh mục tài sản, tổng thu thuần năm 2016 của Maritime Bank tăng 52,6% so với 2015, đặc biệt thu thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 141%, giúp tổng lợi nhuận trước dự phòng của ngân hàng trong năm 2016 tăng mạnh, bằng 2,8 lần so với năm trước, đạt 1.907 tỷ đồng.

Dư nợ quá hạn năm 2016 đã giảm 15% so với số liệu đầu năm, dư nợ trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành giảm 11% so với số liệu đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,17% tính tới cuối năm 2016. Vốn chủ sở hữu tiếp tục được duy trì ở mức cao, chiếm tỷ trọng 15% tổng nguồn vốn của ngân hàng, theo đó hệ số an toàn vốn CAR đạt 24% tại thời điểm 31/12/2016, cao hơn nhiều so với mức quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng trong năm 2016, số lượng khách hàng cá nhân của Maritime Bank tăng 23%, đạt trên 1,5 triệu khách hàng.

Ngọc Tuyết

 
 
 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

ABBank tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự

Ngân hàng tuyển dụng chuyên viên khách hàng, trưởng bộ phận quản lý dòng tiền, trưởng phó phòng khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...