Thứ sáu, 11/8/2017 | 04:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/8/2017 | 04:00 GMT+7

Bạn biết gì về những ngân hàng có tài sản trên một triệu tỷ đồng?

Trắc nghiệm sau đây giúp bạn biết thêm nhiều thông tin thú vị của những ngân hàng nằm trong top nhà băng có tổng tài sản gần 50 tỷ USD. 

ban-biet-gi-ve-nhung-ngan-hang-co-tai-san-tren-mot-trieu-ty-dong

Ngân hàng nằm trong top có tổng tài sản trên triệu tỷ đồng đều là những nhà băng có mạng lới, và nhân viên khá lớn. 

Câu 1. Việt Nam hiện có bao nhiêu ngân hàng có tổng tài sản hơn một triệu tỷ đồng? 

A. 3

B. 4

C. 5

Lệ Chi

 
 
 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

ABBank tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự

Ngân hàng tuyển dụng chuyên viên khách hàng, trưởng bộ phận quản lý dòng tiền, trưởng phó phòng khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...