Thứ tư, 25/1/2017 | 14:30 GMT+7
|
Thứ tư, 25/1/2017 | 14:30 GMT+7

Ngân hàng có nợ xấu cao không được tăng lương thưởng

Những tổ chức tín dụng có nợ xấu lớn, chưa trích lập dự phòng đầy đủ, hiệu quả kinh doanh thấp phải kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm các chi phí quản lý, không thực hiện tăng lương, thưởng, thù lao, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đó là một trong những yêu cầu thuộc nội dung Chỉ thị 02 vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành. Theo đó, trong năm 2017, Chỉ thị 02 của Thống đốc nhấn mạnh sẽ kiên quyết xử lý những tổ chức tín dụng có nợ xấu lớn không tích cực xử lý nợ xấu; tổ chức tín dụng không thực hiện phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định của pháp luật.

ngan-hang-co-no-xau-cao-khong-duoc-tang-luong-thuong

Ngân hàng có nợ xấu cao không được tăng lương thưởng. Ảnh: PV

Những tổ chức tín dụng vi phạm sẽ bị Ngân hàng Nhà nước không xem xét, chấp thuận mở mới chi nhánh, phòng giao dịch, máy rút tiền tự động, văn phòng đại diện; hạn chế tạm ứng, chia cổ tức, lợi nhuận cho các cổ đông, thành viên góp vốn và áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cùng đó, Thống đốc yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, tiết giảm các chi phí hoạt động và tập trung mọi nguồn lực cho việc xử lý nợ xấu trong năm 2017. Những tổ chức tín dụng có nợ xấu lớn, chưa trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ, hiệu quả kinh doanh thấp phải kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm các chi phí quản lý, chi phí hoạt động; không thực hiện tăng tiền lương, thưởng, thù lao, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; giảm hoặc không tạm ứng, không chia cổ tức, lợi nhuận cho cổ đông, thành viên góp vốn.

Ngoài ra, các tổ chức tín dụng phải triển khai các biện pháp kiểm soát nợ xấu phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín dụng; nâng cao năng lực đánh giá, thẩm định tín dụng và hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng; thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ khách hàng vay, khoản tín dụng và tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp. Đặc biệt là ngân hàng phải xử lý triệt để tình trạng sở hữu chéo, vi phạm giới hạn về sở hữu vốn; ngăn chặn, xử lý vấn đề lợi ích nhóm, cổ đông hoặc nhóm cổ đông lớn chi phối trong các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết sẽ tập trung cơ cấu lại các ngân hàng được cơ quan này bắt buộc trong thời gian qua theo phương án được phê duyệt. Tổ chức tín dụng không đáp ứng được các chuẩn mực an toàn, không có phương án cơ cấu lại khả thi hoặc không thực hiện được phương án cơ cấu lại được phê duyệt sẽ buộc phải áp dụng các biện pháp can thiệp xử lý của Nhà nước. Chẳng hạn như sẽ sáp nhập, hợp nhất, mua lại và bằng một số biện pháp khác phù hợp với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống.

Ngoài ra, nhà quản lý cũng cho hay sẽ tăng cường cải thiện tính công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức tín dụng; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp xử lý vi phạm sở hữu vốn của cổ đông lớn, vấn đề sở hữu chéo, đầu tư chéo trong các ngân hàng cổ phần; cơ cấu lại các công ty con, công ty liên kết, hạn chế mở rộng đầu tư ngoài lĩnh vực tài chính; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư của các tổ chức tín dụng trong các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, hiệu quả thấp...

Lệ Chi

 
 
 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

ABBank tuyển dụng nhiều vị trí nhân sự

Ngân hàng tuyển dụng chuyên viên khách hàng, trưởng bộ phận quản lý dòng tiền, trưởng phó phòng khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội, Hưng Yên, Vĩnh Phúc...