Thứ ba, 22/7/2014 | 10:35 GMT+7
|
Thứ ba, 22/7/2014 | 10:35 GMT+7

Người dân vẫn được cho, tặng ngoại tệ

Nghị định mới vừa ban hành về thực hiện Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi bảo lưu việc cho phép người dân biếu, tặng ngoại tệ thay vì cấm như đề xuất trước đó.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối trong đó sửa đổi một số quy định về dự trữ và sử dụng ngoại tệ. Theo đó, người dân vẫn được quyền tự do biếu, tặng ngoại tệ lẫn nhau. Trước đây, khi làm dự thảo, cơ quan soạn thảo là Ngân hàng Nhà nước từng đề xuất bỏ quy định cho phép cá nhân được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để cho, tặng lẫn nhau, gây tranh cãi và khiến nhiều người lo lắng.

Nghị định cũng nêu rõ cho phép người dân được mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài. Khi thực hiện các giao dịch này, người dân phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ để chứng minh mục đích hợp pháp, ví dụ như học tập chữa bệnh, công tác, du lịch, trợ cấp thân nhân... cho người ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, khác với Nghị định cũ ban hành năm 2006, Nghị định lần này yêu cầu công dân Việt Nam khi gửi tiết kiệm ngoại tệ phải rút gốc và lãi bằng chính đồng tiền ngoại tệ đã gửi. Tuy nhiên, chỉ những ngân hàng được phép cung cấp dịch vụ này mới có thể nhận tiền gửi bằng ngoại tệ. 

Khoản 2, Điều 7 quy định về Chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài:

Người cư trú là công dân Việt Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước cho các mục đích sau:

+ Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài

+ Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài

+ Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài

+ Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài

+ Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài

+ Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài

+ Chuyển tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp khác

Thanh Thanh Lan

 
 
 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30