Thứ tư, 12/4/2017 | 13:00 GMT+7
|
Thứ tư, 12/4/2017 | 13:00 GMT+7

VIB dự kiến chia cổ tức và cổ phiếu thưởng 44,6%

Phần chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016 dự kiến ở mức 44,6%.

Ngân hàng Quốc tế (VIB) vừa phát hành tài liệu Đại hội cổ đông diễn ra cuối tháng 4 ở Hà Nội. Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông duyệt kế hoạch chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Trong đó, cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) và cổ phiếu thưởng 39,6%. 

Phương án khác là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6%.

Hội đồng quản trị cũng xin ý kiến việc chi 23 tỷ đồng để chia cổ phiếu thưởng cho nhân viên, tương đương 0,4% vốn điều lệ.

VIB có kế hoạch tăng vốn điều lệ (tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5% và quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%) để đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

polyad

VIB dự kiến chi 23 tỷ đồng để chia cổ phiếu thưởng cho nhân viên.

Năm 2017, ngân hàng tập trung mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô. Ngoài ra, VIB tăng dư nợ theo 2 mức là 16% (theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) và 32% dựa trên năng lực quản trị rủi ro, định hướng của ngân hàng.

Lợi nhuận trước thuế năm nay dự kiến 750 tỷ đồng; huy động vốn thị trường I trên 80.000 tỷ đồng; tổng tài sản 120.000 tỷ đồng. Nợ xấu dưới 3%.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đề xuất kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn lên 10 năm, mức tối đa 7.000 tỷ đồng nhằm tăng cường hệ số an toàn vốn - CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Năm 2016, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng 702 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; tổng tài sản hơn 104.000 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng xấp xỉ 70.000 tỷ đồng.  VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho VAMC, nợ xấu dưới 3%.

Tỷ lệ huy động so với cho vay - LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 65,6% và 47,1%, nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%.

Thanh Thư

 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
Vietcapital Bank 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30

Dùng thẻ ghi nợ có thể giúp bạn giàu hơn

Do có khả năng giám sát tốt hơn tổ chức đang giữ tiền của mình nên những người dùng thẻ ghi nợ (debit card) sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn những người không dùng thẻ.

Thế giới đang tiến đến không tiền mặt

Hơn một phần ba người Mỹ và châu Âu cho biết sẵn sàng bỏ tiền mặt để chuyển sang các dạng thanh toán điện tử nếu có thể.

Napas xây mới 2 lớp học cho trẻ em miền núi Tuyên Quang

Tổng giá trị công trình và quà tặng trên 300 triệu đồng được công ty huy động từ tấm lòng hảo tâm, tình nguyện của toàn thể cán bộ nhân viên.