Thứ năm, 16/3/2017 | 01:00 GMT+7
|
Thứ năm, 16/3/2017 | 01:00 GMT+7

Bạn đã sử dụng thẻ tín dụng đúng cách?

Có nên mở nhiều thẻ tín dụng cùng lúc? Chi tiêu cần tính toán trong mức độ nào để không mất khả năng chi trả và chú ý gì để luôn được miễn lãi... là những vấn đề mà bạn sẽ có câu trả lời phù hợp với trắc nghiệm sau. 

 
 
 
 

VND USD Vàng Kỳ hạn 12 tháng

NamA Bank 6.90
SHB 7.00
TPBank 7.35
NGÂN HÀNG TMCP BẢN VIỆT 7.40
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn 7.30