ACB tặng quà khách hàng tham gia dịch vụ ngân hàng ưu tiên

Từ nay đến 20/10, ACB triển khai chương trình ưu đãi tặng vali cho các khách hàng tham gia ngân hàng ưu tiên (ACB Privilege Banking).