BIDV ưu đãi khách hàng dịp hè

Từ ngày 29/5 đến 22/8, nhà băng triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng "Mùa hè năng động cùng BIDV" với nhiều ưu đãi.