6 điều ít người biết về ví điện tử

Ứng dụng này có thể thanh toán hàng nghìn dịch vụ miễn phí với thủ tục mở tài khoản đơn giản, giá trị tương đương và tiết kiệm thời gian.