Thứ bảy, 25/2/2017 | 17:11 GMT+7
|
Thứ bảy, 25/2/2017 | 17:11 GMT+7

Chỉ với slogan, bạn đoán được bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng?

"Connecting people" khiến bạn nhớ đến hãng điện thoại nào? Công ty nào gắn liền với khẩu hiệu "Think different"?

Câu 1. Slogan The happiest place on earth (Nơi hạnh phúc nhất Trái Đất) là của thương hiệu nào?

chi-voi-slogan-ban-doan-duoc-bao-nhieu-thuong-hieu-noi-tieng

a. Disneyland

b. Cartoon Network

c. Dreamworks

Hà Thu   |