Thứ bảy, 25/2/2017 | 17:11 GMT+7
|
Thứ bảy, 25/2/2017 | 17:11 GMT+7

Chỉ với slogan, bạn đoán được bao nhiêu thương hiệu nổi tiếng?

"Connecting people" khiến bạn nhớ đến hãng điện thoại nào? Công ty nào gắn liền với khẩu hiệu "Think different"?

Câu 1. Slogan The happiest place on earth (Nơi hạnh phúc nhất Trái Đất) là của thương hiệu nào?

chi-voi-slogan-ban-doan-duoc-bao-nhieu-thuong-hieu-noi-tieng

a. Disneyland

b. Cartoon Network

c. Dreamworks

Hà Thu   |  

 
 
 
 

Ông Nghiêm Xuân Thành: 'Vietcombank sẽ đi chậm nhưng chắc'

Đặt kế hoạch tăng trưởng tín dụng thấp hơn trong năm 2017, Chủ tịch Vietcombank cho rằng đây là những bước đi đầu tiên trong việc ngân hàng đặt trọng tâm vào phát triển bền vững.