Thứ sáu, 11/1/2013 | 06:33 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/1/2013 | 06:33 GMT+7

Casino của MGM tại Macau

mgm9-1357860832_500x0.jpg

mgm1-1357860832_500x0.jpg

mgm3-1357860832_500x0.jpg

mgm2-1357860832_500x0.jpg

mgm4-1357860832_500x0.jpg

mgm5-1357860832_500x0.jpg

mgm6-1357860832_500x0.jpg

mgm7-1357860832_500x0.jpg

mgm10-1357860832_500x0.jpg

mgm11-1357860832_500x0.jpg

mgm14-1357860833_500x0.jpg

mgm13-1357860833_500x0.jpg

mgm12-1357860833_500x0.jpg

mgm8-1357860833_500x0.jpg

Thùy Linh (theo Traveler Folio)

 
 

Lãnh đạo Sacombank: '5-6 năm sẽ tự tái cơ cấu thành công'

Đề án tái cấu trúc Sacombank được Ngân hàng Nhà nước giao 10 năm để xử lý dứt điểm các tồn đọng, nhưng lãnh đạo nhà băng này cho biết nếu điều kiện thuận lợi thì chỉ cần khoảng 5-6 năm.