Giảm khai thác dầu, xuất khẩu điện thoại làm chậm tăng trưởng

Chính phủ khẳng định sẽ phân tích thấu đáo, có giải pháp đạt kế hoạch tăng GDP 6,7% năm nay, song nhiều đại biểu Quốc hội cũng băn khoăn về