HSBC hạ dự báo tăng trưởng Việt Nam xuống 6%

Ngân hàng HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2017 của Việt Nam từ 6,4% xuống 6% sau khi tính toán cả chỉ số thấp của quý I.