Thứ tư, 10/10/2012 | 14:10 GMT+7
|
Thứ tư, 10/10/2012 | 14:10 GMT+7

Thống kê đầu tư tài chính của các doanh nghiệp thủy sản

Số liệu do VNDIRECT cung cấp dựa trên các báo cáo tài chính và thông tin đã công bố.

Theo số liệu VNDIRECT cung cấp, ở danh mục đầu tư tài chính dài hạn, ngoài số tiền dồn vào các công ty con, những doanh nghiệp thủy sản còn tích cực nắm giữ cổ phần nhiều đơn vị khác hoặc mua cổ phiếu quỹ. Trong đó, Thủy sản Hùng Vương đầu tư thêm vào quỹ Tầm nhìn SSI với tỷ trọng 5,8% (tương đương 10 triệu cổ phần) và Công ty cổ phần bảo hiểm Hùng Vương, tỷ lệ 0,75% (ứng với 224.00 đơn vị). Đồng thời, doanh nghiệp cũng mua hơn 2,7 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Nhập khẩu Lâm thủy sản Bến Tre, tỷ trọng sở hữu 18%.

Ngoài ra, một số đơn vị khác sở hữu danh mục đầu tư tài chính dài hạn trị giá lớn trong quý II/2012 còn có Công ty cổ phần Nam Việt (mã: ANV - HOSE). Trong đó, 244,9 tỷ đồng là số tiền doanh nghiệp dùng để mua cổ phiếu hàng loạt công ty tài chính, quản lý quỹ..

Bao gồm, Ngân hàng TMCP Mê Kông (với số lượng 54.000 cổ phiếu, trị giá 135 tỷ đồng), Công ty cổ phần bảo hiểm Hàng Không (4 triệu cổ phiếu, trị giá 43,2 triệu đồng), Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam (1 triệu cổ phiếu, 10 tỷ đồng), Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (hơn 1,2 triệu cổ phiếu, trị giá trên 11,4 tỷ đồng), Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Bản Việt (200 cổ phiếu, trị giá 20 tỷ đồng).

Tính đến 30/6/2012, Nam Việt cũng sở hữu lượng chứng khoán đạt 5 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ Hùng Việt và trên 20,3 tỷ đồng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa.

Dưới đây là số liệu chi tiết về khoản mục đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết trên 2 sàn chứng khoán Hà Nội và TP HCM:

fser

Đơn vị tính: Tỷ đồng. Số liệu: VNDIRECT

daed

Đơn vị tính: Tỷ đồng. Số liệu: VNDIRECT

Tường Vi - Hàn Phi