Thứ tư, 24/1/2007 | 08:47 GMT+7
|
Thứ tư, 24/1/2007 | 08:47 GMT+7

55% vé số phát hành phải được tiêu thụ hết

Đó là quy định mới bắt buộc áp dụng từ ngày 1/4 đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính vừa ban hành. Việc làm này nhằm khắc phục tình trạng lượng vé phát hành vượt quá nhu cầu của thị trường, gây lãng phí trong thời gian qua.

Theo quy định, đối với khu vực phía Nam tỷ lệ tiêu thụ vé tối thiểu của từng đợt phát hành bắt buộc phải đạt 55% so lượng phát ra. Còn đối với khu vực miền Bắc và miền Trung, tỷ lệ tiêu thụ vé bình quân của năm nay phải tăng tối thiểu là 10% so với năm 2006.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các công ty xổ số kiến thiết phải triển khai ngay các biện pháp để thu hồi số nợ đọng dây dưa, kéo dài vượt quá thời hạn từ các đại lý. Theo quy định, bắt đầu từ 1/4, thời hạn thanh toán công nợ của các đại lý được quy định tối đa là 28 ngày và từ ngày 1/1/2008 được quy định tối đa là 14 ngày, kể từ ngày nhận vé bán. Nghiêm cấm việc hình thành các quỹ riêng để ngoài sổ sách để chi hoa hồng và hỗ trợ các đại lý.

H.A.