Thứ tư, 25/7/2012 | 16:13 GMT+7
|
Thứ tư, 25/7/2012 | 16:13 GMT+7

6 tháng, doanh thu FPT đạt trên 11.000 tỷ

Qua nửa năm kinh doanh, lợi nhuận trước thuế của FPT đạt 1.205 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 753 tỷ, tăng 6% so với cùng kỳ.
> FPT vào danh sách kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
> FPT sát đích 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau 5 tháng

Công ty cổ phần FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, doanh thu FPT đạt 11.465 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.205 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 753 tỷ đồng, tăng 6% so với 6 tháng năm 2011. Lãi cơ bản trên một cổ phiếu bình quân khoảng 2.788 đồng.

Ở mảng dịch vụ viễn thông, doanh thu đạt 1.333 tỷ, lợi nhuận đạt 362 tỷ đồng và tăng trưởng 32% so với cùng kỳ năm 2011. Dịch vụ online doanh thu tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt mức 900 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 118 tỷ đồng.

Lĩnh vực phát triển phần mềm đạt 914 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011. Khối xuất khẩu phần mềm có sự tăng trưởng doanh thu trên 30%. Lĩnh vực tích hợp hệ thống đạt 1.013 tỷ doanh thu và 99 tỷ đồng về lợi nhuận, giảm so với cùng kỳ năm 2011.

Dịch vụ công nghệ thông tin tăng trưởng 30% cả về doanh thu và lợi nhuận. Lĩnh vực phân phối và sản xuất các sản phẩm công nghệ: doanh thu đạt 6.366 tỷ và lợi nhuận đạt 269 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ.

Năm 2012, 8 sản phẩm, dịch vụ của FPT đạt Danh hiệu Sao Khuê, dẫn đầu về số lượng giải (8 trên 65 giải). Dựa theo báo cáo tài chính, FPT là doanh nghiệp đứng ở vị trí thứ 31 trong tổng số 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất trong 3 năm gần đây nhất (2009-2011).

Tuấn Lân