Thứ hai, 19/9/2011 | 18:28 GMT+7
|
Thứ hai, 19/9/2011 | 18:28 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính: Ưu tiên cho phát triển 'tam nông'

Người đứng đầu ngành tài chính - Vương Đình Huệ cho biết cơ quan này sẽ thực hiện tổng hợp nhiều chính sách từ ưu đãi thuế, vốn tín dụng... để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn.
> Tân Bộ trưởng Tài chính: 'Ưu tiên số một là kiểm soát giá'

Nghị quyết 26 về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X thông qua tại Hội nghị Trung ương 7, năm 2008. Đây là nghị quyết rất quan trọng đối với Việt Nam - một đất nước vẫn còn 70% dân số sống ở nông thôn, 56% lao động làm trong nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ khẳng định ngân sách Nhà nước sẽ ưu tiên cho phát triển "tam nông" - nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Bên cạnh đó, các công cụ về thuế, tín dụng, phí... cũng được áp dụng tổng thể để phục vụ cho mục tiêu này.

d

Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ.

- Nghị quyết 26 của Chính phủ đặt mục tiêu: Tăng mạnh đầu tư ngân sách Nhà nước ngay từ năm 2009 và đảm bảo 5 năm sau cao gấp 2 lần so với 5 năm trước. Vậy, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiệm vụ đó như thế nào, thưa Bộ trưởng?

- Để thực hiện Nghị quyết 26, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các địa phương và phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành khác có liên quan ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Cụ thể, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 61 ngày 4/6/2010 của Chính phủ, tùy theo mức độ ưu đãi mà được giảm hoặc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Thực hiện miễn thủy lợi phí đối với hộ gia đình, cá nhân có đất, mặt nước dùng vào sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối trong hạn mức giao đất nông nghiệp…

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn. Theo đó, hàng năm trung ương đã dành cho các địa phương được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam với lãi suất 0% để thực hiện chương trình này.

Song song với đó, Bộ cũng đã bố trí kinh phí để các bộ, cơ quan Trung ương xây dựng các đề án, chính sách cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo phân công tại Nghị quyết số 24 ngày 28/10/2008 của Chính phủ. Nhờ đó mà hầu hết các đề án, chính sách đã được các bộ, cơ quan Trung ương hoàn thành đúng tiến độ như cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững cho các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao…

Bên cạnh đó, ngân sách Trung ương đã thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và dịch bệnh, chỉ tính riêng trong 3 năm (2008 - 2010) số tiễn hỗ trợ này đã lên tới 11.217 tỷ đồng, chưa kể hàng trăm nghìn tấn gạo hỗ trợ hộ nghèo nhằm cứu đói giáp hạt và bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tôi cũng nói rõ thêm, trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 26, Bộ Tài chính được phân công chủ trì thực hiện 2 đề án là sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách và Đề án thí điểm bảo hiểm nông nghiệp. Các đề án này đều đang được xây dựng với định hướng: Ưu tiên phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Xin Bộ trưởng cho biết con số cụ thể dự toán ngân sách thời gian qua đối với lĩnh vực này?

- Có thể nói, dự toán ngân sách Nhà nước chi cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tăng với tốc độ cao qua từng năm. Cụ thể, dự toán chi cho lĩnh vực này năm 2009 tăng 34,7% so với năm 2008 và năm 2010 tăng 29,7% so năm 2009. Năm 2011 tăng 26,5% so dự toán 2010, nâng tỷ trọng chi cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn so tổng chi từ ngân sách Nhà nước tăng từ 39,3% năm 2010 lên 39,8% năm 2011.

Với việc đảm bảo bố trí chi từ ngân sách Nhà nước cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn có tốc độ tăng cao hơn tăng chi chung của ngân sách, đã tăng tỷ trọng chi cho nông nghiệp, nông thôn so tổng chi từ 32,8% (năm 2008) lên 39,8% năm 2011, bảo mục tiêu Nghị quyết Trung ương 7 đề ra.

- Bộ Tài chính sẽ thực hiện những biện pháp gì để hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân?

- Bên cạnh việc thực hiện các đề án theo phân công của Chính phủ, định hướng ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sẽ được Bộ Tài chính tập trung hướng vào việc tiếp tục thực hiện các chính sách ưu đãi về thu tiền sử dụng đất, về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư, nhất là các dự án đầu tư áp dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến nông sản thực phẩm sau thu hoạch, dự án đầu tư vào các vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu. Thực hiện rà soát các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và các loại phí, lệ phí người nông dân phải đóng khi được cung cấp các dịch vụ công để đề xuất miễn, giảm cho nông dân.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn thông qua chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn. Ưu tiên vốn tín dụng ưu đãi cho các ngành nghề thu hút nhiều lao động, các dự án phục vụ chế biến, bảo quản xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nhằm giải quyết việc làm cho nông dân thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng năng suất lao động, giảm giá thành, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất…

Việc bố trí ngân sách, kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, cũng sẽ được ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó chú ý thực hiện các chính sách: ưu tiên bố trí ngân sách phát triển đầu tư nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các vùng khó khăn theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị, quyết định của Thủ tướng… Đồng thời, Bộ cũng ưu tiên dành nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu từ xổ số kiến thiết và nguồn cân đối ngân sách địa phương để đầu tư cho giao thông liên vùng, thủy lợi, kiên cố hóa trường lớp học, khám chữa bệnh.

Hồng Anh