Thứ tư, 3/5/2017 | 22:23 GMT+7
|
Thứ tư, 3/5/2017 | 22:23 GMT+7

Chính phủ vay hơn 15 tỷ USD trả nợ năm 2017

Kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2017 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt. 

Năm 2017, Chính phủ sẽ vay 342.060 tỷ đồng (tương đương 15 tỷ USD) để trả nợ, thấp hơn khoảng 5 tỷ USD so với kế hoạch vay năm 2016.

Phần lớn khoản vay này từ nguồn trong nước, 243.300 tỷ đồng (gần 10,7 tỷ USD); vay ODA, ưu đãi nước ngoài là 98.760 tỷ đồng (hơn 4,3 tỷ USD). Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 172.300 tỷ đồng và vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng.

Số tiền Chính phủ vay trả nợ năm 2017 sẽ được dùng để cân đối ngân sách Nhà nước, khoảng 316.300 tỷ đồng và vay về cho vay lại 25.760 tỷ. 

Cùng kế hoạch vay, năm nay Chính phủ sẽ dành 260.150 tỷ đồng (hơn 11,4 tỷ USD) để trả nợ, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 242.900 tỷ và các dự án cho vay lại 17.250 tỷ đồng. 

chinh-phu-vay-hon-15-ty-usd-tra-no-nam-2017

Dự kiến Chính phủ sẽ vay hơn 15 tỷ USD để trả nợ năm nay. 

Ngoài ra, hạn mức vay chi tiết các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh, vay nước ngoài trung dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng cũng được nhà chức trách phê duyệt.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát lại sự cần thiết và hạn mức Chính phủ bảo lãnh phát hành trái phiếu Chính phủ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) 25.145 tỷ đồng, phù hợp định hướng tái cơ cấu VDB.

Bên cạnh đó, báo cáo Chính phủ để báo cáo Quốc hội bổ sung dự toán đối với các khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho hỗ trợ ngân sách Nhà nước chung, khả năng triển khai và giải ngân nhanh trong năm 2017 trong trường hợp vượt dự toán được duyệt.

Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch & Đầu tư phân bổ dứt điểm vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi chưa phân bổ trong mức dự toán 60.000 tỷ đồng được Quốc hội phê duyệt; báo cáo trường hợp giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi thực tế năm 2017 cho xây dựng cơ bản trong cân đối ngân sách Nhà nước vượt quá 60.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước được giao giám sát việc vay nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả trong hạn mức được duyệt.

Anh Minh