Thứ sáu, 31/8/2012 | 11:37 GMT+7
|
Thứ sáu, 31/8/2012 | 11:37 GMT+7

Chủ bỏ trốn, công nhân có thể nhận hỗ trợ từ ngân sách

Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Thủ tướng xem xét chính sách hỗ trợ người lao động mất việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.
> Có thể lùi tăng lương tối thiểu tại doanh nghiệp
> Xăng tăng giá bồi thêm cú đòn đau vào doanh nghiệp

Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế 8 tháng đầu năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động lớn, trong đó có nhiều trường hợp chủ bỏ trốn do không thể thanh toán nợ, dẫn đến lao động mất việc nhưng không được hưởng chế độ và các khoản hỗ trợ.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Tài chính vừa đề xuất Chính phủ giao Bộ Lao động Thương binh Xã hội xây dựng chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp người lao động nêu trên. Trước đó, chính sách hỗ trợ tương tự cũng đã được áp dụng hồi năm 2009, theo đó, ngân sách địa phương tạm ứng nguồn để chi trả tiền lương còn nợ người lao động.

Tuy nhiên, chính sách này được thực hiện trên cơ sở quyết định của Thủ tướng và chỉ có hiệu lực trong năm 2009. Do đó, để có cơ sở pháp lý lâu dài trong việc sử dụng ngân sách hỗ trợ lao động, Bộ Tài chính cho rằng cần xây dựng cơ chế cụ thể cho hình thức hỗ trợ này.

Nhật Minh