Thứ năm, 15/12/2011 | 16:54 GMT+7
|
Thứ năm, 15/12/2011 | 16:54 GMT+7

Cổ đông mới sẽ mua 6.000 tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng hợp nhất

Đại hội cổ đông bất thường của ba ngân hàng Sài Gòn, Tín Nghĩa và Đệ Nhất kết thúc trưa nay với tỷ lệ biểu quyết đồng ý hợp nhất của cổ đông đạt gần 100% trong tất cả các tờ trình.
> Ngân hàng hợp nhất mang 'tên cũ'

Theo đó, các cổ đông của TinNghiaBank, SCB và Đệ Nhất đều thống nhất phương án hợp nhất và đồng ý lấy tên mới là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)- trùng với tên của ngân hàng lớn nhất trong nhóm hợp nhất. Ngân hàng sau hợp nhất sẽ kế thừa và thực hiện tất cả những hoạt động kinh doanh hiện tại của 3 tổ chức cũ.

q

Cổ đông thông qua kế hoạch hợp nhất. Ảnh: PV

Tổng tài sản của nhà băng mới là 153.626 tỷ đồng, đứng trong top 5 ngân hàng cổ phần lớn tại Việt Nam. Vốn điều lệ ngân hàng 10.583,8 tỷ đồng, với mạng lưới hoạt động hơn 230 điểm. Mục tiêu đến năm 2014 vốn điều lệ xấp xỉ 16.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông mới chiếm 6.000 tỷ đồng đồng. Đồng thời, SCB mới sẽ tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài để phát hành tăng vốn.

Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 3 ngân hàng được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục hợp nhất để sớm đưa ngân hàng mới bước vào giai đoạn phát triển mới. Ficombank cũng được các cổ đông đồng ý chọn là tổ chức tín dụng đại diện theo quy định của Thông tư số 04 của Ngân hàng Nhà nước.

Sau khi có chấp thuận nguyên tắc của Ngân hàng Trung ương về việc hợp nhất, SCB mới sẽ tiến hành Đại hội đồng hợp nhất ngay trong tuần tới, vào ngày 23/12.

Lệ Thanh