Chủ nhật, 28/12/2003 | 09:54 GMT+7
|
Chủ nhật, 28/12/2003 | 09:54 GMT+7

Có thể nộp tờ khai thuế VAT qua bưu điện

Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn về thực hiện cơ chế tự kê khai và nộp thuế. Theo đó, đối với thuế giá trị gia tăng (VAT), thời hạn nộp tờ khai chậm nhất là ngày 25 của tháng tiếp theo. Cơ sở kinh doanh có thể nộp tờ khai trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua đường bưu điện.

Hằng tháng, cơ sở kinh doanh nộp tiền thuế VAT theo số thuế đã kê khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc kê khai.

Thời hạn nộp thuế VAT chậm nhất không quá thời hạn nộp tờ khai thuế của tháng kê khai. Đối với những cơ sở kinh doanh nộp bằng chuyển khoản qua ngân hàng, tổ chức tín dụng khác thì ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước được xác định là ngày ngân hàng, tổ chức tín dụng khác ký nhận trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế bằng tiền mặt thì ngày nộp thuế vào ngân sách nhà nước được xác định là ngày cơ quan kho bạc nhận tiền thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tự xác định số thuế tiền tạm nộp hàng quý, đồng thời nộp bản xác định số thuế nộp theo quý cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp vào ngân sách nhà nước chậm nhất không quá ngày 25 của tháng đầu quý sau.

Việc kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm, được xác định là kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Thời hạn nộp tờ khai và số thuế chậm nhất không quá 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Cơ chế này sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2004, và áp dụng thí điểm với một số cơ sở kinh doanh tại TP HCM và Quảng Ninh.

Ngọc Quang