Thứ tư, 24/8/2011 | 00:01 GMT+7
|
Thứ tư, 24/8/2011 | 00:01 GMT+7

Phát biểu của Thống đốc Nguyễn Văn Bình

55160

Song Linh - Nhật Minh