Thứ hai, 10/7/2017 | 03:00 GMT+7
|
Thứ hai, 10/7/2017 | 03:00 GMT+7

Cục Thuế TP HCM thu ngân sách đạt hơn 50% dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do Cục Thuế thực hiện trong 6 tháng là 120.169 tỷ đồng, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016.

cuc-thue-tp-hcm-thu-ngan-sach-dat-hon-50-du-toan

Cục Thuế TP HCM thu ngân sách vượt 50% dự toán trong 6 tháng đầu năm. 

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm của Cục Thuế TP HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn do đơn vị thực hiện là 120.169 tỷ đồng, đạt 50,30% dự toán năm và tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Về tình hình thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo cho biết, tổng thu trong 6 tháng đầu năm được 64.506 tỷ đồng, đạt 42,87% dự toán và tăng 11,2%, chiếm tỷ trọng 58,09% trên số thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 29.177 tỷ đồng, đạt 43,62% dự toán năm và tăng 21,24%; thu từ khu vực doanh nghiệp công thương nghiệp ngoài quốc doanh 24.831 tỷ đồng, đạt 43,45% dự toán năm và tăng 11,25%.

Đáng chú ý, số thu từ khu vực kinh tế nhà nước lại giảm 9,69%, thu được 10.497 tỷ đồng, đạt gần 39,7% dự toán năm. Trong đó, thu từ các doanh nghiệp nhà nước Trung ương giảm 7,37%, thu được 7.221 tỷ đồng; thu từ các doanh nghiệp nhà nước địa phương giảm 14,4%, đạt 3.277 tỷ đồng.

Kế hoạch năm nay, Cục Thuế TP HCM được giao dự toán thu ngân sách Nhà nước khoảng 238.882 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 226.482 tỷ đồng và thu từ dầu thô 12.400 tỷ đồng. Riêng quý II, đơn vị được Tổng cục Thuế giao thu nội địa 55.727 tỷ đồng.

Thanh Lê