Thứ tư, 31/8/2011 | 18:09 GMT+7
|
Thứ tư, 31/8/2011 | 18:09 GMT+7

Dành thêm 7.100 tỷ đồng ngân sách để trả nợ

Bộ Tài chính cho biết trong tháng 8, khoản chi ngân sách dành cho việc trả nợ viện trợ ước khoảng 7.100 tỷ đồng. Lũy kế chi trong 8 tháng vào khoảng 65.150 tỷ đồng, bằng 75,8% dự toán.

d

Bội chi ngân sách Nhà nước trong tháng 8 ước khoảng 56.505 tỷ đồng. Ảnh: i

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng số chi ngân sách Nhà nước trong tháng 8 ước khoảng 56.505 tỷ đồng. Lũy kế chi 8 tháng đạt 480.895 tỷ đồng, bằng 66,3% dự toán. Trong đó. các khoản chi cho đầu tư phát triển 10.450 tỷ đồng, nâng tổng số chi cho đầu tư trong 8 tháng đạt 100.620 tỷ đồng, bằng 66,2% dự toán.

Các khoản chi cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và cả cải cách tiền lương trong tháng 8 ước khoảng 38.955 tỷ đồng. Lũy kế trong 8 tháng đạt 315.125 tỷ đồng, bằng 67,2% dự toán.

Trong tháng 8, bội chi ngân sách nhà nước vào khoảng 7.675 tỷ đồng, nâng số chi trong 8 tháng lên mức 38.310 tỷ đồng, bằng 31,8% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định.

Bộ Tài chính đang trình Thủ tướng cho phép chuyển toàn bộ số tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng còn lại trong dự toán năm 2011 để bổ sung dự phòng ngân sách nhà nước năm 2011, nhằm tăng nguồn xử lý các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, phòng, chống khắc phục thiên tai, dịch bệnh phát sinh ngoài dự toán.

Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu nội địa đến hết tháng 8 tháng ước đạt 269.295 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán. 6 khoản thu đạt trên 85% dự toán năm, tập trung vào lĩnh vực như thu từ nhà và đất, thuế thu nhập cá nhân và thuế sử dụng đất nông nghiệp... 3 khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh (thu từ kinh tế quốc doanh, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài) đạt 65-70% dự toán.

Hồng Anh