Thứ ba, 14/6/2005 | 09:01 GMT+7
|
Thứ ba, 14/6/2005 | 09:01 GMT+7

Đề nghị rút giấy phép khu công nghiệp Sài Đồng A

Bộ Kế hoạch Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chấm dứt hiệu lực pháp lý đối với Giấy phép đầu tư dự án Khu công nghiệp Sài Đồng A cấp năm 1996 trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư rút giấy phép dự án. Nguyên nhân là sau 8 năm kể từ ngày Thủ tướng có quyết định thu hồi đất để đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sài Đồng A, dự án mới chỉ làm được một việc liên quan đến đất đai là cắm mốc giới trên thực địa.

Chủ đầu tư - liên doanh Daewoo Hanel - được thuê gần 3 triệu m2 đất để xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu thương mại và nhà ở.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã yêu cầu Hội đồng quản trị Công ty liên doanh Daewoo Hanel thống nhất lại thành phần và quy mô của dự án. Tuy nhiên, bản kế hoạch kinh doanh sửa đổi của Công ty có những điểm không phù hợp với giấy phép đầu tư, quyết định cho thuê đất và quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tổ hợp công nghiệp Sài Đồng.

Hiện Bộ chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng để ra quyết định rút giấy phép đầu tư. UBND TP Hà Nội sẽ có quyết định thu hồi đất và tiến hành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố.

Việt Phong