Thứ năm, 2/12/2004 | 08:45 GMT+7
|
Thứ năm, 2/12/2004 | 08:45 GMT+7

Đề nghị thành lập trung tâm phòng chống rửa tiền

Trong Dự thảo Nghị định về chống rửa tiền vừa được Ngân hàng Nhà nước (SBV) trình Thủ tướng xem xét ban hành, SBV đã đề nghị thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền quốc gia trực thuộc SBV.

SBV khẳng định việc thành lập trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền là việc rất cần thiết. Trung tâm sẽ cập nhật, phân tích thông tin trong các giao dịch tài chính, tiền tệ, tài sản của các tổ chức, ngân hàng và cả các cá nhân có liên quan tới lĩnh vực phòng chống rửa tiền; trợ giúp cho các cơ quan điều tra trong việc đấu tranh chống tội phạm có liên quan tới lĩnh vực tài chính, tiền tệ; giúp hoạch định chính sách và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền.

Theo SBV, các quốc gia trên thế giới có Luật chống rửa tiền đều thành lập một tổ chức có chức năng tương tự như chức năng của Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền, có tên là Cơ quan tình báo tài chính. Cơ quan này có vai trò thay mặt cho mỗi quốc gia trong việc trao đổi thông tin về các giao dịch tài chính hay tài sản khác có liên quan tới các cá nhân, tổ chức bị nghi là tội phạm rửa tiền.

Ở Việt Nam, chống rửa tiền là một lĩnh vực hoàn toàn mới nên việc ban hành văn bản pháp luật ở giai đoạn đầu sẽ dưới hình thức Nghị định. Sau một thời gian thực hiện, khoảng 5 đến 10 năm, Nghị định này có thể được xem xét để nâng lên hình thức pháp lý cao hơn là Luật hoặc Pháp lệnh. Việc thành lập Trung tâm thông tin phòng chống rửa tiền sẽ góp phần vào việc tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động trên thị trường tài chính và lành mạnh hóa môi trường đầu tư.

(Theo TTXVN)