Thứ hai, 1/3/2010 | 18:11 GMT+7
|
Thứ hai, 1/3/2010 | 18:11 GMT+7

Biểu giá điện sản xuất và kinh doanh

Số TT

Đối tượng áp dụng

2009
(đồng/ kWh)

2010
(đồng/ kWh)

Giá bán điện sản xuất

1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

Giờ bình thường

835

898

Giờ thấp điểm

455

496

Giờ cao điểm

1.690

1.758

2

Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 11 kv

Giờ bình thường

870

935

Giờ thấp điểm

475

518

Giờ cao điểm

1.755

1.825

3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV

Giờ bình thường

920

986

Giờ thấp điểm

510

556

Giờ cao điểm

1.830

1.885

4

Cấp điện áp dưới 6 kV

Giờ bình thường

955

1.023

Giờ thấp điểm

540

589

Giờ cao điểm

1.900

1.938

Giá bán điện kinh doanh

1

Từ 22 kV trở lên

Giờ bình thường

1.540

1.648

Giờ thấp điểm

835

902

Giờ cao điểm

2.830

2.943

2

Từ 6 kV đến dưới 22 kV

 

Giờ bình thường

1.650

1.766

Giờ thấp điểm

960

1.037

Giờ cao điểm

2.940

3.028

3

Dưới 6 kV

 

Giờ bình thường

1.725

1.846

Giờ thấp điểm

995

1.065

Giờ cao điểm

3.100

3.193