Thứ bảy, 26/6/2010 | 09:55 GMT+7
|
Thứ bảy, 26/6/2010 | 09:55 GMT+7

FDI tháng 6 tăng chậm

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký và thực hiện đều giảm so với thống kê tháng 5. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng, giải ngân FDI vẫn tăng 5,9% so với cùng kỳ 2009.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Bộ Kế hoạch & Đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện trong tháng 6 ước đạt khoảng 900 triệu USD. Đây là mức trung bình so với mặt bằng giải ngân 6 tháng đầu năm nhưng lại giảm 18% so với tháng 5. Tính chung 2 quý đầu năm, lượng vốn FDI giải ngân đạt 5,4 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ 2009.

Vốn FDI vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2010. Nguồn: GSO, FIA. Đơn vị: nghìn USD

Vốn FDI vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2010. Nguồn: GSO, FIA. Đơn vị: triệu USD

Thống kê kinh tế 6 tháng

Việt Nam đặt mục tiêu thu hút 22-25 tỷ USD vốn FDI trong năm nay, trong đó lượng giải ngân đạt 10-11 tỷ USD. Nhưng thực tế khả năng thu hút vốn mới trong 6 tháng đầu năm chưa khả quan.

Nếu tính cả cấp mới và tăng vốn, trong nửa đầu đầu năm 2010, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký số vốn 8,43 tỷ USD, bằng khoảng 80,9% so cùng kỳ năm trước. Riêng lượng vốn tăng thêm chỉ đạt 525 triệu USD, vỏn vẹn bằng 10,7% cùng kỳ 2009. Trong khi đó, vốn đăng ký mới ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 43%.

Tính từ đầu năm, có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư lớn nhất lần lượt là Hà Lan, tiếp đến là Hàn Quốc và đứng thứ ba là Nhật. Địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất trong 6 tháng đầu năm 2010 là Bà Rịa - Vũng Tàu với 2,16 tỷ USD vốn đăng ký mới và tăng thêm.

Nhật Minh