Thứ bảy, 30/6/2012 | 00:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 30/6/2012 | 00:00 GMT+7

Biểu giá điện áp dụng từ 1/7/2012

(Đơn vị: Đồng/kWh)

Giá bán lẻ điện sinh hoạt

STT

Mức sử dụng một hộ trong tháng

Giá hiện nay

Giá áp từ 1/7

1

50 kWh (nghèo, thu nhập thấp)

993

993

2

Cho kWh từ 0-100

1.242

1.284

3

Cho kWh từ 101- 150

1.369

1.457

4

Cho kWh từ 151-200

1.734

1.848

5

Cho kWh từ 201- 300

1.877

1.997

6

Cho kWh từ 301- 400

2.008

2.137

7

Cho kWh từ 401 trở lên

2.060

2.192

Giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất:

STT

Đối tượng áp dụng giá bán điện

Giá hiện nay

Giá áp từ 1/7

1

Cấp điện áp từ 110 kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

1.102

1.158

b) Giờ thấp điểm

683

718

c) Giờ cao điểm

1.970

2.074

2

Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110 kV

 

a) Giờ bình thường

1.128

1.184

b) Giờ thấp điểm

710

746

c) Giờ cao điểm

2.049

2.156

3

Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22kV

 

a) Giờ bình thường

1.164

1.225

b) Giờ thấp điểm

727

773

c) Giờ cao điểm

2.119

2.224

4

Cấp điện áp dưới 6kV

 

a) Giờ bình thường

1.216

1.278

b)Giờ thấp điểm

767

814

c) Giờ cao điểm

2.185

2.306

Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:

STT

Cấp điện áp

Giá hiện nay

Giá áp từ 1/7

1

Từ 22 kV trở lên

 

a) Giờ bình thường

1.808

1.909

b) Giờ thấp điểm

1.022

1.088

c) Giờ cao điểm

3.117

3.279

2

Từ 6kV đến dưới 22 kV

 

a) Giờ bình thường

1.939

2.046

b) Giờ thấp điểm

1.153

1.225

c) Giờ cao điểm

3.226

3.388

3

Dưới 6 kV

 

 

a) Giờ bình thường

1.965

2.074

b) Giờ thấp điểm

1.205

1.279

c) Giờ cao điểm

3.369

3.539

(Nguồn: Bộ Công Thương)