Thứ bảy, 13/12/2008 | 10:44 GMT+7
|
Thứ bảy, 13/12/2008 | 10:44 GMT+7

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về mức 25%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ 1/1/2009, thuế suất chung áp dụng cho các doanh nghiệp là 25% thay cho mức cũ 28%.

Các khoản thu nhập chịu thuế gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; chuyển nhượng vốn, bất động sản; cho thuê tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ...

Các khoản thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu khoa học; thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng hoá dịch vụ của doanh nghiệp dành cho những người tàn tật; thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước… được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhằm tránh lợi dụng ưu đãi thuế, Nghị định ban hành danh mục địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (gồm địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn) và danh mục lĩnh vực ưu đãi thuế.

N

Nghị định mới của Chính phủ tạo nhiều ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư tại địa bàn khó khăn. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Nghị định, áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, nếu đáp ứng một trong các điều kiện: địa bàn đặc biệt khó khăn, cơ sở thực hiện xã hội hóa tại địa bàn khó khăn. Miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn bình thường. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

Hằng năm, tất cả các doanh nghiệp được trích 10% thu nhập trước khi tính thuế để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Về điều kiện ưu đãi, Nghị định bổ sung thu nhập từ các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không được áp dụng ưu đãi; thu nhập từ hoạt động trò chơi có thưởng không được hưởng ưu đãi, bao gồm cả hoạt động phục vụ hoạt động trò chơi có thưởng. Trong thời gian được ưu đãi thuế, nếu có một năm doanh nghiệp không đáp ứng được điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi thuế; quyền được hưởng ưu đãi thuế không được chuyển sang các năm tiếp theo.

Cũng theo Nghị định này, doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003, Luật Dầu khí và các văn bản trước ngày 1/1/2009, sẽ tiếp tục được hưởng các ưu đãi này cho thời gian còn lại.

Trường hợp mức ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu đãi theo quy định của Nghị định này thì được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định cho thời gian còn lại.

(Theo chinhphu.vn)