Thứ tư, 30/3/2011 | 18:11 GMT+7
|
Thứ tư, 30/3/2011 | 18:11 GMT+7

Hộ kinh doanh nhỏ vẫn được mua hóa đơn

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản quy định các hộ kinh doanh cá thể được tiếp tục sử dụng hóa đơn với số lượng nhất định.

Theo đó, đối với các hộ, cá nhân kinh doanh có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển 50 số sẽ được bán với số lượng đúng yêu cầu. Khi sử dụng hết, các đơn vị này có quyền mua thêm và thực hiện việc báo cáo số lượng sử dụng theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp không có nhu cầu sử dụng hóanđơn quyển mà mong muốn dùng hóa đơn bán lẻ thì cơ quan thuế vẫn thực hiện bán, theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Theo quy định từ 1/4, tất cả các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh đều áp dụng quy định hóa đơn tự in. Riêng các trường hợp doanh nhỏ, siêu nhỏ có quy mô nhân lực dưới 10 người và các hộ kinh doanh cá thể là được tiếp tục mua hóa đơn. Tuy nhiên, việc mua hóa đơn này chỉ kéo dài trong vòng một năm, sau đó cũng sẽ áp dụng quy định hóa đơn tự in.

Cả nước hiện có khoảng 500.000 doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh. Trong đó, theo thống kê của Bộ Tài chính, đến chiều qua 29/3 còn khoảng 1.900 doanh nghiệp chưa thực hiện việc tự in hóa đơn. Con số này tiếp tục giảm mạnh cho đến thời điểm 1/4.

Hồng Anh