Thứ tư, 28/9/2011 | 11:45 GMT+7
|
Thứ tư, 28/9/2011 | 11:45 GMT+7

Lương tối thiểu sắp lên 2 triệu đồng

Mức lương tối thiểu 2 triệu đồng mỗi tháng sẽ được doanh nghiệp áp dụng cho người lao động bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/10 tới.
> Chính phủ duyệt đề án tăng lương tối thiểu vùng

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, theo Nghị định 70 của Chính phủ.

d

Thống nhất lương tối thiểu vùng trong mọi loại hình doanh nghiệp từ ngày 1/10. Ảnh: PV.

Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu mới là người làm việc theo hợp đồng lao động; viên chức quản lý hưởng lương trong các doanh nghiệp, gồm thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên và những người làm công tác quản lý khác hưởng lương...

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng mới được quy định cao nhất là 2 triệu đồng một tháng áp dụng đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1. Mức 1,78 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng 2. Mức 1,55 triệu đồng một tháng áp dụng đối với vùng 3 và mức 1,4 triệu đồng một người áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong vùng 4.

Điểm đáng chú ý trong thông tư hướng dẫn này là, các doanh nghiệp khi áp dụng mức lương cơ bản mới, không được cắt giảm các chế độ tiền lương đối với lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc trợ cấp...

Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư này được hạch toán vào giá thành hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc công ty, tổ chức, đơn vị được lựa chọn áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu chung, nhưng không được vượt quá mức tiền lương tối thiểu do công ty, tổ chức, đơn vị lựa chọn để tính đơn giá tiền lương và phải bảo đảm không làm tăng thêm chi phí quản lý của Ban quản lý dự án làm cơ sở lập quỹ tiền lương để trả lương cho người lao động.

Hồng Anh