Thứ năm, 3/3/2011 | 11:28 GMT+7
|
Thứ năm, 3/3/2011 | 11:28 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước 'tuýt còi' lãi suất trên 14%

Sáng nay Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 02 quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.
> Lãi suất tiếp tục biến động/ Lãi suất tiết kiệm vọt lên 17%

Theo Thông tư này, các tổ chức tín dụng phải ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam (bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu, tín phiếu) cho các tổ chức và cá nhân, bao gồm cả khuyến mãi không vượt quá 14% một năm. Riêng các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất huy động không quá 14,5% một năm.

Mức lãi suất huy động này được áp dụng với tất cả các phương thức trả lãi bao gồm cả đầu kỳ và cuối kỳ.  

Thông tư cũng quy định các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất huy động tại địa điểm vốn (bao gồm hội sở chính, sở giao dịch và chi nhánh phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm).  

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại huy động vốn, ví dụ bằng tiền hoặc lãi suất và các hình thức không đúng quy định. Thông tư cũng nhấn mạnh thêm các cơ quan thanh tra, giám sát sẽ tăng cường rà soát và xử lý những tổ chức nào vi phạm quy định. Thông tư này có hiệu lực ngay từ sáng nay.

Nhật Minh