Thứ năm, 6/12/2012 | 08:59 GMT+7
|
Thứ năm, 6/12/2012 | 08:59 GMT+7

Nhiều người sẽ được tăng lương tối thiểu từ 1/1/2013

Mức tiền lương tối thiểu vùng sẽ tăng 250.000 đến 350.000 đồng mỗi tháng so với quy định hiện hành.
> Quốc hội quyết định tăng lương tối thiểu từ 1/7/2013
> Chính phủ đề xuất tăng lương thêm 100.000 đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, thay thế Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011.

Theo đó, từ ngày 1/1/2013 sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ 1.650.000 đến 2.350.000 đồng một tháng.

Vùng Mức lương tối thiểu vùng từ 1/1/2013 (đồng/tháng) Mức lương tối thiểu vùng hiện hành
I 2.350.000 2.000.000
II 2.100.000 1.780.000
III 1.800.000 1550.000
IV 1.650.000 1.400.000

Đối tượng áp dụng bao gồm doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp FDI); hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng áp dụng với các cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động...

Nghị định cũng nêu rõ, mức lương tối thiểu vùng quy định như trên cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận tiền lương bảo đảm mức tiền lương không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Nghị định 103 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2013. Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định này được áp dụng từ ngày 1/1/2013.

Ngọc Tuyên