Thứ năm, 24/1/2013 | 18:21 GMT+7
|
Thứ năm, 24/1/2013 | 18:21 GMT+7

Nợ công Việt Nam tiệm cận ngưỡng 1,4 triệu tỷ đồng

Bản tin về nợ công đầu tiên sắp được Bộ Tài chính công bố cho thấy, tổng nợ của Việt Nam tính đến hết năm 2011 là 1,392 triệu tỷ đồng, tương đương 54,9% GDP.
> Mỗi người Việt gánh nợ 750 USD
> Nợ công của Việt Nam tương đương 55,4% GDP

Bộ Tài chính cho biết sắp công bố bản tin đầu tiên về nợ công của Việt Nam, nhằm thay thế cho bản tin nợ nước ngoài (đã phát hành kể từ năm 2007), vốn được đánh giá là bị hạn chế về mặt thông tin (do chỉ cho thấy thống kê nợ Chính phủ và do Chính phủ bảo lãnh).

Theo các tổ chức quốc tế, mỗi người Việt hiện gánh khoảng 790 USD nợ công. Ảnh: Anh Quân

Theo các tổ chức quốc tế, mỗi người Việt hiện gánh khoảng 790 USD nợ công. Ảnh: Anh Quân

Tuy vậy, trong bản tin lần này, số liệu được cơ quan quản lý đưa ra vẫn chỉ cập nhật đến ngày 31/12/2011. Theo đó, nợ công của Việt Nam ở mức 1,392 triệu tỷ đồng, tương đương 54,9% GDP năm 2011. Số liệu này từng được Chính phủ báo cáo các đại biểu Quốc hội hồi đầu tháng 11/2012.

Xét về cơ cấu, Bộ Tài chính cho biết nợ của Chính phủ là 1,096 triệu tỷ đồng, bằng 43,2% GDP, trong đó vay nước ngoài là 667.000 tỷ đồng, bao gồm ODA, vay ưu đãi và vay thương mại. Nợ do Chính phủ bảo lãnh hiện khoảng 285.000 nghìn tỷ đồng, bằng 11,3% GDP. Trong khi đó, chính quyền các địa phương hiện có nợ khoảng 10.700 tỷ đồng, bằng 0,4% GDP.

Như vậy, theo công bố của Bộ Tài chính, tổng nợ của Việt Nam tính đến hết năm 2011 là 1,392 triệu tỷ đồng, tương đương 66,8 tỷ USD. Trong khi đó, theo “đồng hồ” nợ của The Economist, tính đến ngày 24/1/2013, nợ công của Việt Nam khoảng 70,7 tỷ USD (tức gần 1,5 triệu tỷ đồng), tương đương 49,5% GDP và mức nợ gần 790 USD cho mỗi người dân. Theo chiến lược nợ được cơ quan chức năng xây dựng, đến năm 2015, nợ công của Việt Nam sẽ không vượt quá 65% GDP.

Nhật Minh