Thứ bảy, 26/3/2005 | 11:26 GMT+7
|
Thứ bảy, 26/3/2005 | 11:26 GMT+7

Quỹ Hỗ trợ Phát triển hoạt động không lợi nhuận

Theo Quyết định về Quy chế quản lý tài chính đối với Quỹ Hỗ trợ Phát triển, do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/3, Quỹ này là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, chỉ cần bảo đảm hoàn vốn và bù đắp chi phí.

Quỹ hỗ trợ Phát triển là đơn vị hạch toán tập trung toàn hệ thống; được Nhà nước bảo đảm khả năng thanh toán; được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước.

Các nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Quỹ được sử dụng trong những lĩnh vực cho vay đầu tư và cho vay dự án theo Hiệp định của Chính phủ; cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu; hỗ trợ lãi suất sau đầu tư; thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng đầu tư; trả nợ vốn huy động; thực hiện nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng đầu tư; trả nợ vốn huy động; thực hiện nghiệp vụ ủy thác, nhận ủy thác; thực hiện những nhiệm vụ khác theo quy định của Thủ tướng.

(Theo TTXVN)