Thứ ba, 7/3/2017 | 13:59 GMT+7
|
Thứ ba, 7/3/2017 | 13:59 GMT+7

Thứ trưởng, Chủ tịch tỉnh có thể nhận 6,5 triệu đồng tiền khoán xe công mỗi tháng

Đây là một trong những phương án được Bộ Tài chính đề xuất và đang trình Thủ tướng xem xét và sẽ có điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động.

Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng xem xét dự thảo quyết định về đề xuất quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ôtô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, việc bố trí xe ôtô phục vụ công tác được thực hiện theo một trong các hình thức gồm khoán kinh phí sử dụng, thuê dịch vụ xe ôtô hoặc trang bị xe.

Bộ Tài chính cũng đề xuất thực hiện hình thức khoán kinh phí từ nơi ở đến nơi làm việc đối với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên. Cụ thể, các chức vụ Thứ trưởng và tương đương ở Trung ương; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng quyết định thành lập...

* Các Thứ trưởng Tài chính tiên phong thực hiện khoán chi phí đi lại đến nơi làm việc

Cơ quan soạn thảo cũng đưa ra 2 phương án nguyên tắc xác định mức khoán kinh phí xe công. Một là đưa chi phí sử dụng xe vào thu nhập với mức 6,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức khoán này được điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng hoặc giảm trên 20%.

Phương án 2, mức khoán kinh phí xác định trên cơ sở đơn giá và khoảng cách thực tế đưa đón từ nhà đến cơ quan, khoảng cách đi công tác. Đơn giá khoán là 16.000 đồng một km, được điều chỉnh khi chỉ số CPI tăng hoặc giảm trên 20%. Hoặc, dựa trên đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện công cộng tương đương trên thị trường tại địa phương, việc xác định đơn giá khoán cụ thể do bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương quyết định.

Ngọc Tuyên   |