Thứ sáu, 30/12/2016 | 13:30 GMT+7
|
Thứ sáu, 30/12/2016 | 13:30 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu rà soát cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam

Ngoài rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa vừa diễn ra, Chính phủ cũng yêu cầu cổ đông chiến lược của đơn vị thực hiện cam kết đã ký. 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam và quản lý đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa hãng phim lâu đời nhất Việt Nam để "tổng kết" lại quá trình này theo thẩm quyền và yêu cầu cổ đông chiến lược thực hiện đúng cam kết đã ký kết.

Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tính toán xác định giá trị thương hiệu căn cứ vào yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của hãng phim, nhằm điều chỉnh tăng giá trị phần vốn Nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

thu-tuong-yeu-cau-ra-soat-qua-trinh-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-viet-nam

Đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Hãng phim truyện Việt Nam hồi tháng 4 vừa qua chỉ bán được 115.000 cổ phần, giá bình quân 10.200 đồng một cổ phiếu. 

Bộ Tài chính có trách nhiệm nghiên cứu, sửa đổi quy định để bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất vàng do doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ để bảo đảm sát giá thị trường, tránh thất thoát tài sản Nhà nước...

Sau hơn 20 năm thua lỗ, giữa tháng 4 vừa qua, Hãng phim truyện Việt Nam (VFS) đã tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng sau hơn 60 năm hoạt động. Kết quả được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố sau đó cho thấy VFS chỉ bán được 115.000 cổ phần, với giá bình quân 10.200 đồng một cổ phiếu để thu về gần 1,2 tỷ đồng.

Trước đó, theo kế hoạch, số cổ phần được chào bán là 525.000 (10,5% vốn điều lệ), tương đương số tiền thu về tối thiểu là 5,25 tỷ. Cũng căn cứ trên cơ cấu vốn, hãng phim được định giá khoảng 52 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cổ phần hóa VFS được Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch chấp thuận, ngoài việc IPO 10,5% vốn, Nhà nước nắm giữ 20% và 4,5% bán cho cán bộ, nhân viên, 65% vốn còn lại sẽ được bán cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Vận tải thuỷ (VIVASO).

Anh Minh