Thứ sáu, 19/11/2004 | 09:04 GMT+7
|
Thứ sáu, 19/11/2004 | 09:04 GMT+7

Từ 2/12 cấp giấy chứng nhận sử dụng đất theo mẫu mới

Hôm qua, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã có công điện khẩn gửi UBND địa phương về một số vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó việc cấp giấy này sẽ được thực hiện theo mẫu mới từ 2/12.

Bộ trưởng Mai Ái Trực cũng yêu cầu các địa phương không được thực hiện đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới. Các giấy cấp theo quy định của Luật Đất đai các năm 1987, 1993, giấy quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở theo Nghị định 60/CP vẫn còn nguyên giá trị. Trong trường hợp người dân có nhu cầu đổi giấy thì cơ quan làm thủ tục cấp giấy theo mẫu mới, không yêu cầu người sử dụng đất làm thêm các thủ tục khác.

Ngoài ra, các địa phương không được yêu cầu người dân kê khai bổ sung tài sản gắn liền với đất đối với các hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã nộp trước khi Nghị định 181có hiệu lực. Phần ghi chép về nội dung này trên giấy mới để trống và sẽ bổ sung khi người sử dụng đất có nhu cầu. Theo ông Trực, hướng dẫn này nhằm đề phòng trường hợp một số địa phương có thể căn cứ quy định mới gây phiền hà cho người dân.

(Theo Thanh Niên)