Thứ tư, 7/11/2007 | 14:34 GMT+7
|
Thứ tư, 7/11/2007 | 14:34 GMT+7

VPBank bán tiếp 5% cổ phần cho OCBC

Ngân hàng Singapore OCBC chi 25,5 triệu USD, tương đương gần 410 tỷ đồng, để mua thêm số cổ phần này, sau khi đã mua 10% vốn điều lệ của VPBank năm ngoái.

Thỏa thuận bán thêm 5% cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược OCBC lên 15% sẽ được thực hiện ngay khi Ngân hàng cổ phần Ngoài quốc doanh - VPBank - hoàn thành việc nâng vốn từ 1.500 tỷ đồng hiện nay lên 2.000 tỷ đồng vào cuối năm.

Tháng 9 năm ngoái, VPBank đã bán 10% cổ phần cho OCBC với giá 250 tỷ đồng. Vốn điều lệ của ngân hàng lúc đó là 500 tỷ đồng.

15% là tỷ lệ tối đa dành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong một ngân hàng. Theo quy định, nếu muốn bán tới 20%, ngân hàng phải được sự chấp thuận của Chính phủ.

Song Linh