Thứ tư, 15/6/2016, 15:43 (GMT+7)

Vải thiều Bắc Giang vào chính vụ

Mỗi kg vải đầu mùa có giá bán trên dưới 30.000 đồng, cao hơn nhiều cùng kỳ năm ngoái khiến người nông dân kỳ vọng vào một vụ mùa được giá.

Điều chỉnh kích thước chữ