Thứ ba, 26/1/2016, 14:40 (GMT+7)

Công ty Trung Quốc xếp núi tiền thưởng cho công nhân

Những cọc 100 NDT được xếp chồng thành từng dãy trong phòng để phát cho mọi người.

Điều chỉnh kích thước chữ