Thứ ba, 15/4/2014, 16:02 (GMT+7)

Bản Việt cũng muốn sáp nhập ngân hàng khác

Thông tin này được Viet Capital Bank đưa vào nội dung xin ý kiến cổ đông trong Đại hội sắp diễn ra.

Trong tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông tổ chức ngày 17/4, Ngân hàng Bản Việt đề xuất 11 vấn đề quan trọng để cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện. Trong đó đáng chú ý là việc xin cổ đông ủy quyền quyết định lựa chọn và tiến hành các nội dung công việc liên quan đến việc hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý của ngân hàng trên cơ sở có lợi nhất cho cổ đông và ngân hàng. Nếu được thông qua, Ngân hàng Bản Việt sẽ triển khai và báo cáo nội dung thực hiện trong kỳ đại hội tiếp theo.

Năm 2013, VietCapitalBank đạt 135 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm hơn một nửa so với năm trước. Nợ xấu chiếm 4,1% trên tổng dư nợ và tỷ lệ cổ tức là 2,8%, tổng tài sản hơn 23.000 tỷ đồng...

Kế hoạch 2014 ngân hàng sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 200 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng 13%, huy động vốn tăng 7%, tỷ lệ cổ tức 4%. VietCapitalBank cũng sẽ tuyển thêm 98 nhân sự, đưa tổng cán bộ nhân viên lên 1.055 người vào cuối năm.

Chỉ trong một gian ngắn, hàng loạt các ngân hàng đã hé mở khả năng sáp nhập, hợp nhất khiến cho xu hướng M&A trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Gây chú ý thị trường nhất là thương vụ Phương Nam muốn sáp nhập vào Sacombank. Và mới đây là sự gợi mở khả năng PGBank muốn nhập vào Vietinbank, MDBank kết duyên với Maritimebank; Vietcombank để ngỏ khả năng sáp nhập...

Hoài Thu

Điều chỉnh kích thước chữ