Thứ sáu, 22/9/2017, 08:00 (GMT+7)

Vietcombank thành lập trung tâm xử lý tiền mặt

Đây là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trụ sở chính Vietcombank, hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng

Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, vào ngày 20/9, Vietcombank đã công bố quyết định thành lập trung tâm xử lý tiền mặt Vietcombank (VCBC) trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 

vietcombank-thanh-lap-trung-tam-xu-ly-tien-mat

VCBC là đơn vị sự nghiệp trực thuộc trụ sở chính Vietcombank, hạch toán phụ thuộc và có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước để thực hiện nghiệp vụ nộp, rút tiền mặt và một số nghiệp vụ chức năng, nhiệm vụ khác.

Trung tâm có cơ cấu tổ chức gồm ban giám đốc và ba phòng chức năng (phòng xử lý tiền mặt, phòng hành chính quản trị và giao nhận, phòng kế toán và dịch vụ khách hàng). Đây là đơn vị đầu mối của Vietcombank thực hiện giao dịch tiền mặt VND với Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh, khách hàng, xuất nhập khẩu tiền mặt ngoại tệ với ngân hàng, tổ chức tài chính nước ngoài.

Ngoài ra còn VCBC thực hiện giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, phân loại, đóng bó, vận chuyển tiền mặt trong giao dịch nội bộ Vietcombank, tiếp quỹ, kiểm quỹ cho hệ thống ATM.

Minh Trí

Điều chỉnh kích thước chữ